Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

           

http://www.zsbukowiec.szkolnastrona.pl

 

 


Zespół Szkół im. T. Sygietyńskiego

Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno
______________________________________

tel./fax: 44 755-18-26
_______________________________________

e-mail: zsbukowiec@opoczno.edu.pl


odpowiada:  Bernarda Adamczyk

wytworzył:  Bernarda Adamczyk

wprowadził: administrator

data: 05-01-2017

data: 05-01-2017

data: 05-01-2017Rejestr zmian strony